Politika privatnosti

Ova Politika privatnosti odnosi se na povjerljivost ličnih podataka koji su prikupljeni u procesu kupovine na internet stranici flowerfactory.ba. Ova Politika privatnosti je sastavni dio Opštih uslova korištenja stranice flowerfactory.ba tershouse software agency kao pružatelj usluga internet stranice flowerfactory.ba pridržava se važećih propisa sa ciljem zaštite privatnosti svojih Korisnika, a posebno Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka EU. Ovim dokumentom opisano je kako voditelj obrade tershouse software agency , Kolodvorska 5, 71000 Sarajevo (u daljnjem tekstu: FlowerFactory) obrađuje lične podatke. Svaki korisnik koji ima bilo kakva pitanja u vezi ličnih podataka može poslati e-mail poruku na adresu info@flowerfactory.ba Prihvaćanjem ove Politike privatnosti klikom, prilikom kupovine korisnika odnosno prijavom na internet stranici flowerfactory.ba korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže sa obradom ličnih podataka kako ih ovaj dokument utvrđuje.

U koju svrhu FlowerFactory prikuplja i obrađuje lične podatke?

FlowerFactory prikuplja i obrađuje lične podatke korisnika u svrhu izrade personaliziranog sadržaja. Kupci direktno se pohranjuju u našu bazu za newsletter. FlowerFactory prikuplja i obrađuje lične podatke korisnika i u svrhu slanja obavijesti, poziva na sudjelovanje u nagradnim igrama putem e-maila, društvenih mreža ili drugih komunikacijskih kanala na koje se je korisnik prethodno prijavio, eventualnih pravnih postupak, radi stvaranja korisničkog profila s ciljem individualnog primanja obavijesti, istraživanja tržišta te poboljšanja efikasnosti i kvalitete naših usluga. FlowerFactory ne prikuplja podatke o djeci. Uvjerimo li se kako su takvi podaci preneseni nama bez pristanka roditelja ili skrbnika djece mlađe od 16 godina, uklonit ćemo ih bez odgađanja.

Koja je pravna osnova obrade osobnih podataka?

Korisnik unosom svojih ličnih podataka te potvrdom (klikom) o prihvaćanju Općih uslova korištenja i ove Politike privatnosti i sklapa ugovorni odnos za korištenje sadržaja na internet stranici flowerfactory.ba.

Koju vrstu ličnih podataka FlowerFactory sakuplja i obrađuje?

Prilikom kupovine na internet stranici www.flowerfactory.ba, od budućeg korisnika ćemo zatražiti pružanje određenih informacija o sebi (ličnih podataka) kao što je: e-mail adresa
Ime i Prezime
Adresu za dostavu
Grad i državu
Broj telefona

Prilikom prijave na newsletter putem web stranice korisnik daje sljedeće lične podatke:
E-mail adresu

Korisnik potvrđuje da se slaže da obradom ličnih podataka klikom na dugme za prijavu.

Osim ovih podataka automatski prikupljamo podatke s vašeg računara, što može uključivati IP adresu, a postoje i situacije u kojima automatski prikupljamo druge vrste podataka kao što su datum i vrijeme pristupa na internet stranicu flowerfactory.ba, informacije o hardveru, softveru ili internet pretraživaču koji koristite kao i o operativnom sistemu vašeg računara te verziji aplikacije i vašim jezičnim postavkama. Korisnici u sklopu svojih korisničkih profila mogu upisati i druge podatke u cilju personalizacije svojih korisničkih profila kao što su država, grad, fakultet koji studiraju, interesovanja i slično. Ovi podaci nisu obavezni.

Zaštita privatnosti i tajnost podataka

Prikupljeni podaci su u elektronskom obliku i zaštićeni SSL certifikatom koji enkriptira podatke i tako osigurava da se komunikacija između korisnika i stranice flowerfactory.ba odvija sigurnim protokolom. Zaštitu podataka FlowerFactory uzima ozbiljno i poduzima razne mjere opreza kako bi osobni podaci bili zaštićeni. Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Kao posljedica toga, iako FlowerFactory provodi razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka ne može garantovati zaštitu bilo koje informacije prenesene na ili s internet stranice flowerfactory.ba te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi. FlowerFactory u najvećoj mogućoj mjeri štiti privatnost svojih korisnika. FlowerFactory se obavezuju da će u dobroj namjeri koristiti podatke dobivene od korisnika tokom korištenja domene FlowerFactory te da privatne podatke neće distribuirati niti prodavati trećoj strani, osim uz dozvolu korisnika. FlowerFactory može, u skladu sa zakonom, prikupljati određene podatke o korisnicima dobivene tokom njihovog korištenja domene, ili podatke unesene u postupku registracije. FlowerFactory obavezuje se da prikupljene privatne podatke poput e-mail adresa, imena i prezimena neće bez dozvole svakog pojedinačnog korisnika na bilo koji način distribuirati. FlowerFactory se obvezuje da će čuvati privatnost korisnika u svim slučajevima, izuzev u slučaju kršenja ovih pravila ili nezakonitih aktivnosti korisnika. Na pismeni zahtjev nadležnih tijela ili direktno zainteresiranih osoba, a u svrhu istrage, pokretanja ili vođenja sudskih ili drugih postupka, FlowerFactory može tim tijelima ili osobama dostaviti podatke koje prikupi o pojedinim osobama. FlowerFactory nije odgovoran ukoliko usljed hakerskog napada dođe do otkrivanja korisničkih podataka. flowerfactory.ba koristi kolačiće. Kolačić je informacija spremljena na računar od strane web stranice koju posjetite. Uobičajeno je da sprema vaše postavke i postavke za web-stranicu, kao što su na primjer preferirani jezik ili adresa. Kasnije, kada opet otvorite istu web-stranicu, internet preglednik šalje nazad kolačiće koji pripadaju toj stranici. Ovo omogućava stranici da prikaže personalizirane informacije.

S kim FlowerFactory dijeli lične podatke?

FlowerFactory neće dijeliti lične podatke korisnika s drugim stranama osim u slučajevima navedenim u nastavku i u situaciji kada to pozitivni propisi zahtijevaju. FlowerFactory obavezuje se da prikupljene privatne podatke poput e-mail adresa, imena i prezimena neće bez dozvole svakog pojedinačnog korisnika na bilo koji način distribuirati. FlowerFactory se obvezuje da će čuvati privatnost korisnika u svim slučajevima, izuzev u slučaju kršenja ovih pravila ili nezakonitih aktivnosti korisnika. Na pismeni zahtjev nadležnih tijela ili direktno zainteresiranih osoba, a u svrhu istrage, pokretanja ili vođenja sudskih ili drugih postupka, FlowerFactory može tim tijelima ili osobama dostaviti podatke koje prikupi o pojedinim osobama.

Period u kojem će osobni podaci biti pohranjeni

FlowerFactory pohranjuje osobne podatke registriranih korisnika na internet stranici flowerfactory.ba dok se ostvaruje svrha obrade, a to je period do trenutka do kada je aktivna registracija korisničkog profila.

Pristup i ispravak ličnih podataka

Korisnik u svakom trenutku ima mogućnost pristupa svojim ličnih podacima po registraciji na stranici, te pristupom na „profil“ gdje korisnik može revidirati svoje lične podatke koje je podijelio na stranici flowerfactory.ba.

Brisanje ličnih podataka (pravo na zaborav)

Korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti brisanje ličnih podataka (pravo na zaborav). Korisnik to može učiniti zahtjevom na e-mail adresu info@flowerfactory.ba podaci će biti izbrisani unutar trideset dana. Zahtjev mora biti upućen sa e-mail adrese na koju je registrovan korisnički račun u cilju sprečavanja zloupotrebe od strane trećih lica.

Pravo na prigovor

Ako unatoč svim poduzetim mjerama za zaštitu ličnih podataka smatrate da imate osnove za prigovor, javite se na e-mail adresu info@flowerfactory.ba

Izmjena Politike privatnosti

Ovu Politiku privatnosti FlowerFactory može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta Politike privatnosti na internet stranici flowerfactory.ba FlowerFactory preporučuje korisnike da povremeno pregledaju ovu Politiku privatnosti. Ukoliko korisnik ne slaže s ovom Politikom privatnosti, upućujemo korisnika da napusti te ne pristupa i ne koristi internet stranicu flowerfactory.ba. Izmjena Politike privatnosti stupa na snagu odmah nakon objave na internet stranici www.flowerfactory.ba Nastavak upotrebe internet stranice flowerfactory.ba od strane korisnika nakon stupanja na snagu izmjena, podrazumijeva da korisnik potvrđuje i prihvata izmijenjenu Politiku privatnosti. Zadnja izmjena: 09.01.2021.